MANIFEST
D´EDUCACIÓ 3000

1. Considerant:

1.1. Els ràpids i profunds canvis en tots els nens, nenes i joves d´avui dia que observem en tots els seus àmbits, fisiològic, emocional, cognitiu, conductual, ètic i espiritual.
1.2. La necessitat d´adequar l´educació actual a les capacitats dels nens, nenes i joves d´avui dia en les seves maneres de ser, de com aprenen i interioritzen el món.
1.3. La necessitat de mares, pares i docents de viure l´educació amb benestar, pau i harmonia per millorar la qualitat de vida a casa, a l´escola i a la societat .
1.4. Les aspiracions globals actuals cap a la co-construcció d´una humanitat més humanitària, solidària i multicultural.
1.5. Els nous paradigmes que incideixen en tots els àmbits del desenvolupament humà.

 

2. Manifestem

 

Que tots junts volem impulsar una nova educació que respongui als paràmetres exposats anteriorment.
2.1. Desitgem col·laborar activament en una educació on siguin presents els nens, nenes i joves amb les seves necessitats actuals.
2.2. Pretenem co-construir, ara i cadascun de nosaltres des d´on estigui, un entorn educatiu apropiat, així com les eines i propòsits per una nova educació.
2.3. Ens comprometem a tenir cura dels aspectes afectius i emocionals dels nens, nenes, joves i  de nosaltres mateixos com a base fonamental de tot el procés de creixement.
2.4. Anem a difondre tot l´exposat fins ara per crear una millor consciència global en el planeta.

3. Convidem

 

3.1. A tots els estats, nacions, ministeris d´educació i organismes internacionals compromesos amb la infància, la joventut i el desenvolupament humà, a les ONG´s, institucions, associacions, col.lectius,i a tota la població del món:
3.1.1. A afegir-se i atendre amb harmonia en els seus àmbits d´influència els canvis que requereix una nova educació, donant suport d´aquesta manera al futur dels seus respectius països i del planeta.
3.1.2. A considerar i prioritzar en totes les àrees ( educativa, sanitària, social, esportiva, tecnològica, ambiental…) els nens, nenes i joves d´avui dia i a tots els que encara han d´arribar.
3.1.3. A fomentar i instrumentalitzar els quatre pilars de l´educació exposats a l´informe de la UNESCO per a la comissió internacional sobre l´Educació pel segle XXI: “Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a ser”.
3.1.4. A donar suport a investigacions multidisiplinàries i desenvolupar eines alternatives i complementàries pel desenvolupament integral de l´esser humà.
3.1.5. A reconèixer que el dret a l´educació comença en el periode prenatal i continua durant tot el cicle vital.
3.1.6. A implantar un marc legal flexible que reconegui a les famílies i educadors la llibertat de crear escoles-centres experimentals i portar a terme altres iniciatives educatives alternatives, tot oferint el suport necessari.

3.2.Als productors i medis de comunicació:
3.2.1.A comunicar i transmetre les noves característiques i necessitats dels nens i nenes d´avui dia, així com les eines educatives vinculades per portar-ho a terme.
3.2.2. A produir, promoure i difondre programes, productes i materials que donin suport a tot el manifestat anteriorment i generin una millor consciència.

4. Volem encoratjar-vos que el màxim nombre de persones, associacions, institucions i governs signin el manifest i li donin suport activament.

 

Per nosaltres mateixos,

      pels nens i nenes,

            per la nova humanitat,

                  pel planeta.

Manifest redactat per ciutadans i ciutadanes del món, tots units i unides, durant la Trobada Internacional de l´enllaç mundial per a una nova Educació, que es va realitzar a l´Argentina el dia 3 d´agost del 2008, organitzat per Pedagogia 3000, Adhyayana 22-educant-se amb consciència i Asiri ( a la data inicial signat pels representants de l´Argentina, Bolivia, Brasil, Xile, Colombia, Ecuador, Espanya, Catalunya, França, Mèxic i Perú) difós a nivell mundial simultàniament el dia 8 d´agost del 2008.